หน้าหลักหน้าแรก ประกาศขายมือถือ โปรไฟล์ของฉัน
Apple

บ้านแพ้ว - สมุทรสาคร, ภาคกลาง
Samsung

เมือง - สมุทรสาคร, ภาคกลาง 74000